Category: CHỨNG KHOÁN

Chứng khoán: tổng hợp các bài viết liên quan đến thị trường chứng khoán như: chứng khoán cơ bản; phân tích kỹ thuật; phân tích cơ bản.

1 2 10 / 14 POSTS
Các chỉ số đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Các chỉ số đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Các chỉ số đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là thước đo mà chính bản thân doanh nghiệp ... [...]
Hệ số khả năng thanh toán lãi vay.

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay.

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay (Interest coverage ratio) là gì? Hệ số khả năng thanh toán Lãi vay cho biết khả năng đảm bảo .... [...]
Hệ số khả năng thanh toán tức thời.

Hệ số khả năng thanh toán tức thời.

Hệ số khả năng thanh toán tức thời thể hiện khả năng bù đắp nợ ngắn hạn bằng số tiền đang có của DN. Do tiền có tầm quan trọng đặc biệt.... [...]
Hệ số khả năng thanh toán nhanh

Hệ số khả năng thanh toán nhanh

Hệ số khả năng thanh toán nhanh dùng để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp đó. Trong tỷ số này, hàng tồn kho sẽ bị loại bỏ,.... [...]
Hệ số khả năng thanh toán hiện hành.

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành.

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành phản ánh mối quan hệ giữa tài sản ngắn hạn và các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số thanh toán hiện hành... [...]
Hệ số khả năng thanh toán tổng quát

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát là gì? Để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp, chúng ta cần chú ý đến hệ số .... [...]
Quy định giao dịch chứng khoán trên sàn HSX.

Quy định giao dịch chứng khoán trên sàn HSX.

Quy định giao dịch chứng khoán trên sàn HSX. Khớp lệnh định kỳ: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và... [...]
Các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán.

Các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán.

Các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu 1 loạt các Khái niệm cơ bản có liên quan đến các loại Lệnh ... [...]
Quy định giao dịch chứng khoán trên sàn UPCOM.

Quy định giao dịch chứng khoán trên sàn UPCOM.

Quy định giao dịch chứng khoán trên sàn UPCOM. Phương thức khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp ... [...]
Quy định giao dịch chứng khoán trên sàn HNX.

Quy định giao dịch chứng khoán trên sàn HNX.

Quy định giao dịch chứng khoán trên sàn HNX. Các loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF, trái phiếu doanh nghiệp đã được niêm yết tại ... [...]
1 2 10 / 14 POSTS