Category: Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản: tổng hợp các bài viết phân tích sức khỏe của doanh nghiệp cho những nhà đầu tư mới, nhứng người mới tìm hiểu đầu tư tài chính.

Các chỉ số đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Các chỉ số đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Các chỉ số đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là thước đo mà chính bản thân doanh nghiệp ... [...]
Hệ số khả năng thanh toán lãi vay.

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay.

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay (Interest coverage ratio) là gì? Hệ số khả năng thanh toán Lãi vay cho biết khả năng đảm bảo .... [...]
Hệ số khả năng thanh toán tức thời.

Hệ số khả năng thanh toán tức thời.

Hệ số khả năng thanh toán tức thời thể hiện khả năng bù đắp nợ ngắn hạn bằng số tiền đang có của DN. Do tiền có tầm quan trọng đặc biệt.... [...]
Hệ số khả năng thanh toán nhanh

Hệ số khả năng thanh toán nhanh

Hệ số khả năng thanh toán nhanh dùng để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp đó. Trong tỷ số này, hàng tồn kho sẽ bị loại bỏ,.... [...]
Hệ số khả năng thanh toán hiện hành.

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành.

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành phản ánh mối quan hệ giữa tài sản ngắn hạn và các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số thanh toán hiện hành... [...]
Hệ số khả năng thanh toán tổng quát

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát là gì? Để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp, chúng ta cần chú ý đến hệ số .... [...]
6 / 6 POSTS