Category: Hạt Giống Tâm Hồn

Hạt giống tâm hồn gồm 16 quyển là tập hợp những câu chuyện có ý nghĩa về cuộc sống, giúp bạn cảm nhận, tìm lại được những giá trị của bản thân cũng như ý nghĩa cuộc sống ngay xung quanh bạn. Ý nghĩa sâu sắc từ những câu chuyện ngắn này sẽ như một bàn tay xoa dịu tâm hồn, tiếp thêm nguồn động viên và sức mạnh giúp chúng ta có thể vượt qua những trở ngại tinh thần, những khó khăn thử thách trong cuộc sống để khẳng định mình, theo đuổi ước mơ và vươn đến những điều tốt đẹp hơn.

1 2 10 / 11 POSTS
Hạt giống tâm hồn – Tập 11

Hạt giống tâm hồn – Tập 11

Hạt giống tâm hồn - Tập 11 Ngạn ngữ Nga có câu: “Nếu có hai ổ bánh mì tôi sẽ bán một ổ để mua hoa hồng, cả tâm hồn cũng cần được ăn uống”. Tâm [...]
Hạt giống tâm hồn – Tập 10

Hạt giống tâm hồn – Tập 10

Hạt giống tâm hồn - Tập 10 Hạt giống tâm hồn - Tập 10 Ngạn ngữ Nga có câu: “Nếu có hai ổ bánh mì tôi sẽ bán một ổ để mua hoa hồng, cả tâm h [...]
Hạt giống tâm hồn – Tập 9

Hạt giống tâm hồn – Tập 9

Hạt giống tâm hồn - Tập 9 Hạt giống tâm hồn - Tập 9 Ngạn ngữ Nga có câu: “Nếu có hai ổ bánh mì tôi sẽ bán một ổ để mua hoa hồng, cả tâm hồn [...]
Hạt giống tâm hồn – Tập 8

Hạt giống tâm hồn – Tập 8

Hạt giống tâm hồn là tổng hợp những câu chuyện để nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi người, bất cứ ai cũng có thể tìm thấy bản thân mình trong ... [...]
Hạt giống tâm hồn – Tập 7

Hạt giống tâm hồn – Tập 7

Hạt giống tâm hồn - Tập 7 Ngạn ngữ Nga có câu: “Nếu có hai ổ bánh mì tôi sẽ bán một ổ để mua hoa hồng, cả tâm hồn cũng cần được ăn uống”. Tâm [...]
Hạt giống tâm hồn – Tập 6

Hạt giống tâm hồn – Tập 6

Hạt giống tâm hồn là tổng hợp những câu chuyện để nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi người, bất cứ ai cũng có thể tìm thấy bản thân mình trong những [...]
Hạt giống tâm hồn – Tập 5

Hạt giống tâm hồn – Tập 5

Hạt giống tâm hồn là tổng hợp những câu chuyện để nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi người, bất cứ ai cũng có thể tìm thấy bản thân mình trong những [...]
Hạt giống tâm hồn – Tập 4

Hạt giống tâm hồn – Tập 4

Hạt giống tâm hồn là tổng hợp những câu chuyện để nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi người, bất cứ ai cũng có thể tìm thấy bản thân mình trong những [...]
Hạt giống tâm hồn – Tập 3

Hạt giống tâm hồn – Tập 3

Hạt giống tâm hồn là tổng hợp những câu chuyện để nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi người, bất cứ ai cũng có thể tìm thấy bản thân mình trong những. [...]
Hạt giống tâm hồn – Tập 2

Hạt giống tâm hồn – Tập 2

Hạt giống tâm hồn - tập 2 là tổng hợp những câu chuyện để nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi người, bất cứ ai cũng có thể tìm thấy bản thân mình... [...]
1 2 10 / 11 POSTS