Category: Quản trị Kinh doanh

Quản trị kinh doanh: Tổng hợp những Ebooks hay về kiến thức; kỹ năng quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh cho mọi người.

50 Công ty làm thay đổi thế giới.

50 Công ty làm thay đổi thế giới.

50 Công ty làm thay đổi thế giới chỉ ra những bí quyết mà các công ty lớn nhất mọi thời đại đã từng sử dụng để đi đến thành công.... [...]
18 Quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu công ty.

18 Quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu công ty.

18 Quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu công ty : Tác giả Ronald J.Alsop đã nghiên cứu, tìm hiểu trong 20 năm để viết nên [...]
2 / 2 POSTS