Hệ số khả năng thanh toán tổng quát

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát là gì? Để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp, chúng ta cần chú ý đến hệ số ....

Hệ số khả năng thanh toán nhanh
Các chỉ số đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
18 Quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu công ty.

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát là gì?

Để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp, chúng ta cần chú ý đến hệ số khả năng thanh toán tổng quát. Chỉ số này phản ánh tổng quát nhất năng lực thanh toán của doanh nghiệp trong ngắn và dài hạn.

Chỉ tiêu này cho biết mối quan hệ giữa tổng tài sản mà doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng với tổng số nợ phải trả (gồm cả nợ ngắn hạn và nợ dài hạn), phản ánh một đồng nợ phải trả được đảm bảo bằng bao nhiêu đồng tài sản. Thông thường hệ số này luôn lớn hơn 1, các chủ nợ sẽ yên tâm hơn khi doanh nghiệp có hệ số này cao, nếu yêu cầu doanh nghiệp huy động nợ phải trả không được vượt quá 3 lần vốn chủ sở hữu thì hệ số này là 1,33 lần, nếu hệ số này là 2 lần thì tỷ lệ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là 1/1, khi hệ số này lớn hơn 2 thì càng an toàn cho chủ nợ nhưng đòn bẩy tài chính sẽ thấp…

Công thức tính: 

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát
Hệ số khả năng thanh toán tổng quát

Sử dụng hệ số Htq:

Hệ số (Htq) thể hiện:

  • Htq >2: Phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp rất tốt, tuy nhiên hiệu quả sử dụng vốn có thể không cao và đòn bẩy tài chính thấp. Doanh nghiệp sẽ khó có bước tăng trưởng vượt bậc.
  • 1≤ Htq <2: Phản ánh về cơ bản, với lượng tổng tài sản hiện có, doanh nghiệp hoàn toàn đáp ứng được các khoản nợ tới hạn.
  • 0 ≤ Htq<1: Thể hiện khả năng thanh toán của doanh nghiệp thấp, khi chỉ số càng tiến dần về 0, doanh nghiệp sẽ mất dần khả năng thanh toán, việc phá sản có thể xảy ra nếu doanh nghiệp không có giải pháp thực sự phù hợp.

Xem thêm: Cách tính Hệ số khả năng thanh toán lãi vay.

COMMENTS

WORDPRESS: 0