Những Công Cụ Thiết Yếu Trong Phân Tích Kỹ Thuật Thị Trường Tài Chính

Những Công Cụ Thiết Yếu Trong Phân Tích Kỹ Thuật Thị Trường Tài Chính: Việc ứng dựng phân tích kỹ thuật đã có bước phát triển .....

Hạt giống tâm hồn – Tập 6
Phương pháp đầu tư Warren Buffett.
Hạt giống tâm hồn – Tập 5

Những Công Cụ Thiết Yếu Trong Phân Tích Kỹ Thuật Thị Trường Tài Chính.

Tác giả: James Chen

Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính - James C
Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính – James C

Việc ứng dựng phân tích kỹ thuật đã có bước phát triêh nhanh âh tượng trong vài thập kỷ qua. Các nhà giao dịch, nhà đầu tư và các nhà phân tích trên nhiều thị trường tài chính đang quay trở lại với các nguyên lý phân tích kỹ thuật sẽ giúp để giải thích cũng như giao dịch vói hành vi giá trên thị trường.

Bên cạnh đó, các phương pháp và kỹ thuật phân tích mới trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật cũng phát triêh rất nhanh. Bất kể đó là một chỉ báo kỹ thuật hiệu quả nhất và mới nhất hoặc một phương pháp cải tiên và mới mẻ để xác định mức chông đỡ và kháng cự, phân tích kỹ thuật nói chung cũng đang phát triển mau lẹ.

Đây là cuốn sách quan trọng nhất mà bạn có dịp đọc về cách thức đạt được các mục tiêu tài chính của mình.

Xem thêm: Ebooks hay: 50 Công ty làm thay đổi thế giới.

COMMENTS

WORDPRESS: 0