50 Công ty làm thay đổi thế giới.

50 Công ty làm thay đổi thế giới chỉ ra những bí quyết mà các công ty lớn nhất mọi thời đại đã từng sử dụng để đi đến thành công....

Hệ số khả năng thanh toán tức thời.
18 Quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu công ty.
Hệ số khả năng thanh toán tổng quát

50 Công ty làm thay đổi thế giới

50 Công ty làm thay đổi thế giới
50 Công ty làm thay đổi thế giới

Đây là cuốn sách chỉ ra những bí quyết mà các công ty lớn nhất mọi thời đại đã từng sử dụng để đi đến thành công. Đây là những công ty có bước đi đột phá, tạo ra xu hướng mới mẻ qua việc áp dụng các phương pháp quản trị kinh doanh hiệu quả và luôn kích thích sự sáng tạo. Đây là một quyển sách thực sự giá trị cho những người đang và sẽ giữ vị trí điều hành doanh nghiệp vì những bài học quý giá mà nó chứa đựng bên trong.

Cuốn sách cũng mang lại rất nhiều điều bổ ích và thú vị cho những ai ham mê nghiên cứu lịch sử và yêu thích những câu chuyện đầy cảm hứng về tài năng, sự sáng tạo và tinh thần làm việc hiệu quả của những con người kiệt xuất.

Xem thêm: 18 Quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu công ty.

COMMENTS

WORDPRESS: 0